Omslagsbild Furuboda.Nu nr 1 2014
Ur innehållet:

Redskapsboden – ett projekt om tillgänglighet
Deltagare på Furuboda folkhögskola deltar aktivt i projektet som testpiloter till handboken och deltagare i fokusgruppen.

Gemenskap och Mångfald
Bildläraren Johanna Fredriksson berättar om sitt eget skapande och arbetet som lärare. Folkbildningens pedagogiska idé ser hon som  sin ledstjärna.

Bodil Jönsson skriver krönika om: Bodil J
KUNSKAPENS MAKT och MAKTENS KUNSKAP

Inspirerad av Brecht-pjäsen ”Galileis liv” 

Läs tidningen här!

Lyssna på tidningen här! Ljudfiler:

1. Omslag och innehåll

2. Ledaren – Direktor  Daniél Tejera

3. Redskapsboden – et projekt

4. Bild och Form

5. Krönika: Kunskapens Makt och Maktens kunskap, Bodil Jönsson

6. Motorer och vänskap – Vistelsefonden ger möjlighet till sommarvecka på Furuboda.

7.Hur står det till? – Boken om livsstil och livskvalitet

8. Medlemsrutan

9. Gåvotext: Mot ljusnande tider

10. Kallelse till Årsmöte i Föreningen Furuboda

11. Kalendarium – Det händer på Furuboda

12. Retreat för alla – ”Vila – full av liv” och Lekens Dag 23 augusti