Fritt val!
Från och med 1 december 2014 är det du som bestämmer vem som ska vägleda dig mot nytt arbete eller fortsatta studier.
Hos Furuboda Arbetsmarknad sätter du tillsammans med din handledare upp mål om hur du skall komma i arbete eller utbildning på kortast möjliga tid. Tillsammans med din handledare formar du en helt individuell planering. Alla våra deltagare har olika behov och flexibilitet från vår sida är ett måste för att du skall nå dina mål på kortast tid.

Vi breddar ditt nätverk
Vi arrangerar gruppaktiviteter som till exempel studiebesök på olika arbetsplatser, mässor och rekryteringsträffar. Detta ger dig chansen att träffa intressanta arbetsgivare och rekryterare. Vi satsar mycket på att samarbeta med näringslivet för att du som deltagare skall komma ut och bredda dina kunskaper och öka chanserna till arbete.
Vår personal besitter ett stort engagemang och en hög kompetens ihop med lång erfarenhet som bidrar till ett utbrett kontaktnät på arbetsmarknaden.

Mer information
Vill du veta mer om Stöd och Matchningstjänsten skall du tala med din handläggare på Arbetsförmedlingen eller ringa oss på Furuboda Arbetsmarknad, tel. 044 781 48 14 eller skicka epost till: lara.Kristbjarnardottir@furuboda.se