Daniel-Tejera2Många kommer att minnas 2015 som året då vi överrumplades av hur många människor som behövde skydd på grund av väpnade konflikter alldeles inpå knuten av Europa. Vi fick förhålla oss till ord som kris, systemkollaps och flyktingvåg. Vi har alla blivit berörda och engagerade på något sätt. När våra system i samhället ställdes på prov blev det också tydligt vilken viktig roll civilsamhället har. Kraften och engagemanget blev synligt på ett mycket tydligt sätt och frågan är inte längre om det ideella behövs, utan hur samhället bäst kan dra nytta av denna resurs.

Många folkhögskolor runt om i landet välkomnade under året ensamkommande ungdomar. Med internatplatser och möjlighet till både sociala aktiviteter och språkintroduktion är folkhögskolor en utmärkt startpunkt för ett nytt liv i ett nytt land. Även vi på Furuboda förde samtal med Kristianstads kommun om hur vi skulle kunna bidra för att en del av alla de människor på flykt som kommit till vår kommun skulle få ett värdigt boende och en bra miljö. Samtalen ledde under hösten till en överenskommelse som trädde ikraft i början av 2016. Nu är vi glada att vi har ett 20-tal unga ensamkommande killar som bor i vår konferensgård.

Furubodas starka driv för att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva som alla andra är centralt både i styrdokument och i praktisk verksamhet. Under 2015 startade vi två viktiga utvecklingsprojekt helt i linje med denna inriktning:

-Furuboda kompetens – en satsning på kvalificerad fortbildning för personliga assistenter och andra som arbetar i närheten av människor med funktionsnedsättning.

-Furuboda Hjärnskaderehab –
vår unika kompetens inom kommunikation, kognition och delaktighet blir tillgänglig för fler som drabbas av en hjärnskada. Båda dessa satsningar finansieras av Furubodas nya utvecklingsfond men också av externa icke-offentliga
källor, en finansieringskälla som jag är övertygad om kommer bli viktigare i framtiden i takt med att de offentliga bidragssystemen inte täcker de kostnader som krävs för en verksamhet med kvalitet. Tack till alla goda kollegor som arbetet intensivt i våra verksamheter runt om i Skåne. Tack till medlemmar, volontärer, gåvogivare och samarbetspartners. Tillsammans har vi ännu ett år arbetat för att människor ska utvecklas, bli mer självständiga och ta aktiv del i en
hållbar samhällsutveckling.
Daniél Tejera
Direktor

Verksamhetsberättelse & Årsredovisning 2015