installt

Tyvärr har vi i år inte lyckats engagera tillräckligt många frivilliga volontärer.
Säkerhet och kvalitet måste gå i första rummet. Därför måste vi ställa in arrangemanget i år. Det är naturligtvis tråkigt, men utifrån förutsättningarna nödvändigt.

Årets Lekens Dag är inställt men vi tar nya tag och ses igen

26 augusti 2017 kl 10-16 på Lekens Dag på Furuboda.

Med vänliga hälsningar

Daniél Tejera, Direktor

Kaisa Welander, Projektledare

Vid mer information, eller om du vill anmäla ditt intresse som volontär 2017, kontakta kaisa.welander@furuboda.se