madeleine-nordgren

Medverkande: Kristina Källén, överläkare på neurologiska kliniken och specialist inom Epilepsiteamet SUS, Anna Hugoson, epilepsisjuksköterska  och Madeleine Nordgren,
mamma till Mathilda

Bakgrunden till och konsekvenser av epilepsi.
Hur farligt är ett anfall och hur ser ett anfall ut? Olika Symptom och olika anfallstyper. Behandling av epilepsi och information om vanliga epilepsiläkemedel.
Hur agera vid ett epileptiskt anfall? Psykosociala konsekvenser av epilepsi.
Personlig berättelse om att leva med ett barn som har svår epilepsi.

Dagen vänder sig till personliga assistenter, anhöriga och andra som i sitt arbete möter människor med epilepsi.

Datum: 2016-10-04
Plats: Råbylunds gård, Prästavägen 12, Lund
Tid: 9.00 – 16.00
Pris: 1 900 kronor, lunch samt för- och eftermiddagsfika ingår

Här kan du anmäla dig till dagen.