Tema: Ovanligt som vanligtFramsidan på Furuboda.Nu nr 3 2016

Ur innehållet:

– Sound and Action mini – en ovanlig kurs?
– Ögonblick från sommaren 2016
– Porträtt: Jakob Andersson, ledare i sommarverksamheten
– Ny medarbetare i Furuboda Assistans
– Medlemsinformation och kalendarium

Krönikor

– Några ord om likvärdighet – opinionskrönika av PeO Hedvall
– Perspektiv – krönika av Susanna Englund

Ladda ner och läs tidningen här!

Taltidning

1. Innehåll och ledare (s. 2-3)

 

2. Sound and Action mini – en ovanlig kurs? (s. 4-5)

 

3. Ögonblick från sommaren 2016 (s. 6-7)

 

4. Medlemssida (s. 8)

 

5. På gång hösten 2016 (s. 9)

 

6. Porträttet: Jakob Andersson (s. 10-11)

 

7. Ny medarbetare! – Furuboda Assistans (s. 12-13)

 

8. Några ord om likvärdighet – opinionskrönika av Per-Olof Hedvall (s. 14)

 

9. Perspektiv – krönika av Susanna Englund (s. 15)

 

Gåvotext: Känslan av att vara fri