Tema: Att möta förändringarframsidan-f-nu-nr-4-2016

Ur innehållet:

– Sommaren 2017 – korta kurser på Furuboda
– Tre frågor till tre nya biträdande rektorer
– Porträtt: Oskar Norrbom, folkhögskoledeltagare
– Styrka och trygghet genom assistansen
– Medlemsinformation och kalendarium
– På väg – en hälsning från Lena Nilsson

Krönikor

– Till delaktighetens lov – opinionskrönika av PeO Hedvall
– Det är okej att be om hjälp – krönika av Emma Elliot Jönsson

Ladda ner och läs tidningen här!

Taltidning

1. Framsida och ledare (s. 1-2)

 

2. Innehåll (s. 3)

 

3. Sommaren 2017 – korta kurser på Furuboda (s. 4-6)

 

4. Tre frågor till tre biträdande rektorer (s. 7)

 

5. Medlemsrutan (s. 8)

 

6. Gåvotext: Gåvor av vikt

 

7. På gång vintern 2016 (s. 9)

 

8. Porträttet: Oskar Norrbom (s. 10-11)

 

9. Styrka och trygghet genom assistansen – Furuboda Assistans (s. 12-13)

 

10. Till delaktighetens lov – opinionskrönika av Per-Olof Hedvall (s. 14)

 

11. Det är okej att be om hjälp – krönika av Emma Elliot Jönsson (s. 15)

 

12. På väg – Lena Nilsson (s. 16)

 

Opinionskrönikor 2016

I varje nummer av Furuboda.Nu under 2016 har Per-Olof Hedvall bidragit med en opinionskrönika. Här har vi samlat alla fyra, samlade på ett och samma ställe.

Tidigare nummer

Vill du läsa eller lyssna på våra tidigare nummer? Här finns en lista med de senaste årens nummer i pdf och som taltidning.