Bild på Jonas Gardell, iklädd svarta kläder mot en mörkgrå bakgrund. Foto: Stellan Herner

Jonas Gardell. Foto: Stellan Herner

Författaren, dramatikern, komikern och artisten Jonas Gardell har utsetts till 2017 års mottagare av Ella och Ernst Skoogs stipendium som delas ut av föreningen Furuboda.

Stipendiet på 20 000 kr delas ut fredagen den 7 april kl. 13.00 i Furuboda Second hand-butiken på Kopparbergsgatan 2 i Malmö. Butiken håller öppet kl. 11.00-15.00. Utdelningen är öppen för alla och journalister är varmt välkomna att närvara.

Utdelningen kommer även att filmas och visas under Föreningen Furubodas årsmötesdag den 7 maj.

Ella och Ernst Skoogs stipendium delas årligen ut till en person som gjort insatser inom folkbildning, kultur eller rehabilitering i samklang med föreningens vision och uppdrag.

Fakta om Furuboda

Furuboda är en ideell förening som grundades av Ella och Ernst Skoog. Fokus för all verksamhet är enskilda individers utveckling och inkludering i samhället utifrån vår vision ”Självständiga och ansvarstagande människor med full delaktighet i ett öppet och tillgängligt samhälle”. Vårt uppdrag är att stödja enskilda individers utveckling mot självständighet, vara en mötesplats för människor med olika förutsättningar och påverka samhället mot större tillgänglighet och delaktighet.

Furuboda Folkhögskola finns i Yngsjö, Kristianstad och Malmö och är den folkhögskola i Sverige som tar störst ansvar för personer med funktionsvariationer. Furuboda Second hand är en utgångspunkt för personer som läser en folkhögskolekurs för att lära sig svenska och om det svenska samhället. Den är också viktig som en kreativ verkstad med fokus på hållbarhet, delaktighet och att ta vara på informell kompetens.

Kontaktpersoner