På gång på Furuboda i Yngsjö

Förbi Furuboda på Furubodavägen går Pilgrimsleden Skåne Blekinge. Den är en del av den långa väg som ska binda samman vallfartsorterna Santiago de Compostela i Spanien med Vadstena i Sverige och Nidaros (Trondheim) i Norge. Här går ju också sydostleden – en cykelled mellan Växjö och Simrishamn.
En röd trästolpe med en gul romb i trä längst upp.

Nio rastplatser

Nu uppmärksammar vi detta med en avstickare och rastplatser på vårt område! En arbetsgrupp håller på att utforma nio rastplatser på området med olika teman utifrån olika pilgrimsord, såsom frihet, enkelhet, bekymmerslöshet och delande.

Rastplatserna är markerade med en röd och gul stolpe och en sittplats finns för vila. Rastplatserna är placerade mitt i vår verksamhet men också avskilt. En karta och ett material kring detta kommer att finnas i receptionen när allt är klart.

Man behöver inte vara pilgrim eller ha ett speciellt syfte för att utnyttja rastplatserna, men det kan vara en plats för en stunds avkoppling och meditation.

Testvandring 7 maj

På Föreningen Furubodas årsmöte söndagen den 7 maj kommer invigning av dessa rastplatser att ske. Alla är välkomna att delta under årsmötet och allt som händer den dagen. För mer information, program och anmälan, klicka här.

Välkommen!