Stöd och matchning

Stöd och matchning är en tjänst via Arbetsförmedlingen som både ger dig verktyg i jobbsökandet och hjälp att knyta kontakter med arbetsgivare. Hos oss är det alltid du och dina förutsättningar som styr. Med våra erfarna handledare formar du en helt individuell planering som sätter upp mål om hur du ska komma i arbete eller utbildning på kortast möjliga tid. Med Stöd och matchning får du massor av tips, kontakter och personligt stöd på vägen mot nästa jobb eller utbildning.

Stöd och matchning via Furuboda avslutas under hösten 2018.

För mer information kontakta:

Oliver Boij
040-644 65 10
oliver.boij@furuboda.se