Folkhogskola
Furuboda
är en ideell förening som grundades 1960. Vi har medlemmar över hela landet som ser det unika i vår förening. Fokus i verksamheten är enskilda individers utveckling och inkludering i samhället. Våra verksamhetsområden är folkbildning, utbildning, arbetsmarknad och assistans vi  finns i Kristianstad, Lund, Malmö och Furuboda. Läs om våra verksamheter.

Som icke vinstdrivande organisation har vi ett annat perspektiv än företag och myndigheter.
Vi gör ingenting för att skapa vinst, eller för att vi måste. Vi gör det för att det behövs och
för att vi har engagemang, kompetens och erfarenhet att bidra med.

Vår vision:
”Självständiga och ansvarstagande människor med full delaktighet i ett öppet och tillgängligt samhälle”

Vårt uppdrag:

Stödja enskilda individers utveckling mot självständighet

Vara en mötesplats för människor med olika förutsättningar

Påverka samhället mot större tillgänglighet och delaktighet