Stadgar för Föreningen Furuboda Åhus, antagna 2006-04-23 och 2006-08-25