Föreningen Furubodas styrelse 2017

Ordförande

Bert Runesson, Sävsjö

Övriga ledamöter

Per-Inge Andersson, Arlöv
Emilia Angel, Kristianstad
Turid Apelgårdh, Bjöklinge
Johan Holgerson, Dalby
Ewa Pihl Krabbe, Kristianstad
Marianne Sandberg, Skillingaryd
Elisabet Svahn, Rimforsa
Magnus Tyche, Åhus
Erika Wermeling, Stockholm

Styrelsens uppdrag

Styrelsens uppdrag är att dra upp riktlinjer för verksamheten, fatta strategiska och större ekonomiska beslut samt följa upp tjänstemannaorganisationens arbete. Medlemmarna väljer styrelse vid årsmötet och godkänner att verksamhet och ekonomi sköts enligt uppdrag.

Årsmötet 2017 hölls den 7 maj.
Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2016 samt några år tillbaka i tiden finns att läsa här.