Föreningen Furubodas styrelse 2016

Ordförande            Magnus Eriksson, Linköping
Vice ordförande    Per Inge Andersson, Arlöv

Övriga ledamöter:

Ingemar Hansson, Billdal
Ewa Phil Krabbe, Kristianstad
Erika Wermeling, Stockholm
Johan Holgerson, Dalby
Emilia Angel, Kristianstad
Turid Apelgård, Uppsala
Elisabet Svahn, Kristianstad

Styrelsens uppdrag är att dra upp riktlinjer för verksamheten, fatta strategiska och större ekonomiska beslut samt följa upp tjänstemannaorganisationens arbete. Medlemmarna väljer styrelse vid årsmötet och godkänner att verksamhet och ekonomi sköts enligt uppdrag.

 

Årsmötet 2016 hölls den 24 april.

Här hittar du årsmötesprotokoll och årsredovisning för 2015

protokoll-arsmote-foreningen-furuboda-2016

arsredovisning-furuboda-2015