Furuboda Assistans AB
Vi är ett assistansbolag som vänder sig till alla som är berättigade till personlig assistans i hemmet, på arbetsplatsen och på fritiden. Du väljer själv hur och vem som ska utföra din assistans. Om du väljer Furuboda Assistans som din anordnare får du en assistans som präglas av närhet, förtroende och respekt. Vi kan assistans och LSS. Kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan göra för dig. Tel 044 781 48 50. Furuboda Assistans AB är ett helägt dotterbolag till Föreningen Furuboda. Läs mer om …
Vi är en IfA godkänd assistanssamordnare.

Furuboda Arbetsmarknad
”Den som kan och vill skall få arbeta!”
Furuboda Arbetsmarknad är specialister inom arbetsmarknadsområdet. Vi har kompetens och engagemang  för att minska utanförskapet på arbetsmarknaden och i samhället.
Vi ger särskild uppmärksamhet till dig som av olika skäl står långt utanför arbetsmarknaden.
Våra uppdrag kommer som regel från Arbetsförmedlingen och kommuner. Vi driver projekt som finansieras med medel från Europeiska  Socialfonden och Allmänna Arvsfonden. Läs mer om …

Furuboda Folkhögskola
Mötas – Lära – Växa
Furuboda Folkhögskola erbjuder nio olika kurser. Vi har allmän kurs på olika nivåer och särskilda kurser med inriktning mot bland annat musik, IT och personlig assistans.
Vi har särskild erfarenhet och kompetens för att du som lever med funktionsnedsättning skall trivas och utvecklas under din tid på folkhögskolan.
Under sommaren har vi korta kurser med olika teman som exempelvis musik, drama och golf. . Läs mer om …

Furuboda Föreningsforum
Föreningsforum arbetar utifrån en kristen värdegrund. Sommarvistelser, föreläsningar och andra aktiviteter under året arrangeras av Föreningsforum. Medlemsadministration och gåvomedel sköts också i detta forum. Läs mer om …

Furuboda Kompetenscenter
Furubodas Kompetenscenter är vår forsknings- och utvecklingsavdelning. Vi arbetar med projekt som rör bemötande och möten mellan människor, kommunikation, teknik, lärande, pedagogisk praktik fritid och hälsa.
Vi samarbetar alltid med intresseorganisationer och gärna med universitet/högskolor. Projekten  finansieras både via gåvomedel till Furuboda och från andra finansiärer som exempelvis Allmänna Arvsfonden. Läs mer om …

Furuboda Konferens
Till Furubodas Konferens kommer föreningar, företag och organisationer som vill ha möten och samlingar i en lugn och kreativ miljö. Våra möteslokaler rymmer upp till 200 personer och våra hotellrum håller hög standard. Hos oss kan du kombinera din konferens med avkopplande promenader, bad i hav eller swimmingpool. Lär känna din arbetsgrupp i en spännande teambuildingaktivitet och avsluta dagen med en god måltid. Läs mer om …