Bakgrund

Furuboda växte fram som en del av Fribaptistsamfundet och det präglade redan från början verksamheten och människosynen. Föreningen Furuboda är en fristående ideell förening, som genom representantskap i styrelsen hade uttalade kopplingar till fribaptismen fram till slutet av 1980-talet.

Tro och värderingar

Furuboda har en värdegrund med en kristen helhetssyn på människan, som präglar den människosyn som råder i de olika verksamheterna. Det handlar om att varje människa är unik, alla har lika värde och omfattas av samma mänskliga rättigheter. Den som deltar och arbetar inom Furubodas verksamhet visar respekt för den kristna värdegrunden, oavsett personlig övertygelse.

Helhetssynen på människan är en viktig del i Furubodas arbete. Vi vill genom den kristna värdegrunden bejaka att människan består av kropp, själ och ande. Vi vill ta ett särskilt ansvar att bejaka och betona vikten av människans andliga behov. Detta sker genom att erbjuda gudstjänster, andakter och andras sorters mötesplatser utifrån den kristna tron.

Många pratar om ”Furuboda-andan” som något positivt. Detta begrepp är större än den kristna värdegrunden, men vi tror att den är en livsviktig komponent för att Furuboda-andan ska kunna leva vidare.

Samarbete med kristna organisationer

Vi samarbetar gärna med samtliga kristna kyrkor och andra kristna organisationer, både lokalt, regionalt och nationellt i form av bland annat seminarier, mötesplatser och konferenser.

Ett samarbete vi haft 2005-2014 är med Sveriges kristna råd (SKR), med fokus på att arbeta med kyrka och funktionshinderfrågor på ett nationellt plan. En arbetsgrupp för detta har bland annat tagit fram ett dokument om kyrka och funktionshinder: En kyrka för alla (pdf-fil). Det är utgivet som nr 12, en lättläst version som nr 12b och en engelsk version som 12c i SKR:s skriftserie. Denna grupp har även arrangerat mötesplatser som konferensen En kyrka med alla, som arrangerades i flera år på Furuboda.