Årshögtid

Våren är årsmötenas tid. Föregående år ska läggas till handlingarna och besluten och visionerna ägnas åt framtiden. Den demokratiska principen är värdefull. Som medlem är du en viktig del av Föreningen Furuboda och du har rätt att vara med och påverka besluten som tas. Årsmötet är också är ett viktigt tillfälle för möten på olika sätt – med platsen, verksamheten, medarbetare, styrelse, medlemmar och intresserade.

Vi binds samman i det vi har ett hjärta för.

Mer information om årsmötet 2018 kommer senare under våren.

För mer information kontakta:
044-781 46 10
bokningen@furuboda.se