Ernst och Ellas stipendium

Ernst och Ella Skoogs-stipendium tilldelas någon som en erkänsla för insatser inom folkbildning, kultur eller rehabilitering i samklang med föreningens vision och uppdrag.

Vinnare 2018: Elaine Eksvärd

Vinnare 2017: Jonas Gardell

 

Tidigare vinnare:

2016: Jörgen Lennartsson

2015: Elisabeth Sandlund

2014: Åsa Hagberg

2013: Mikael Fredriksson och Alexander Öhgren

2012: PA Ydrefelt