Ernst och Ella Skoogs stipendium tilldelas någon som en erkänsla för insatser inom folkbildning, kultur eller rehabilitering i samklang med föreningens vision och uppdrag.

Senaste nyheten om Ernst & Ellas stipendium

(kod som ska fixas)

Tidigare nyheter

(kod som ska fixas)