kallelse-styrelsesammantrade-2015-03-25

bilaga-1_styrelseprotokoll_furuboda_20141203

bilaga-2_styrelsebeslut-under-atgard-20150325

bilaga-3_beslutsunderlag-utvecklingsfond

bilaga-4_beslutsforslag-fondfordelning-2014

bilaga-5_resultatrapport-till-styrelse-slutlig-141231 -Excelfil för nedladdning

bilaga-6_arsredovisning-furuboda-2014

bilaga-7-nominering-av-styrelse-for-furuboda-assistans-ab

bilaga-8-nomineringsforslag-osterlens-folkhogskola

bilaga-9_kvalitetsredovisning-furuboda-folkhogskola-2014

bilaga-10_beslutsunderlag-placeringspolicy

bilaga-11_beslutsunderlag-skr

bilaga-12_revisionsrapport-furuboda-2014

bilaga-13-motesplan_2015_styrelsen_furuboda

ar-furuboda-forening-ahus