foredragningslista-styrelsemote-20150605

bilaga-1-protokoll-styrelsemote-furuboda-20150325

bilaga-2-protokoll-konstituerande-styrelsemote_2015-04-26

bilaga-3-styrelsebeslut-under-atgard-20150605

bilaga-4a-beslutsforslag-tillfalliga-lokaler-kristianstad

bilaga-4b-kontraktsforslag-utokade-lokaler-kristianstad-bjorkhem-20150601-20160531

bilaga-5_styrelsens-arbetsordning_20150605

bilaga-6_instruktion-for-direktor_2015

bilaga-7_rapportinstruktion-for-direktor-2015-06-05

bilaga-8_attestinstruktion_2015-06-05

bilaga-9_forslag_motesplan-host-2015_var-2016

bilaga-10_beslutsforslag-hjarnskaderehab_styrelse_dt

bilaga-11_beslutsforslag_furuboda-kompetens_styrelse_dt

bilaga-12a_-beslutsforslag-vardegrundsarbete_2015-06-05

bilaga-12b_budget-vardegrundsarbete_styrelseversion_dt  Excelfil för nedladdning

bilaga-13-ekonomiraport-mars-2015_styrelsen  Excelfil för nedladdning

Presentationer:

furubodas-nationella-uppdrag

spsm1

under-utveckling_1

oversikt-gavor-2004-2014_1