foredragningslista-styrelsemote-2015-09-11

bilaga-1-protokoll-styrelsemote-20150605

bilaga-2-styrelsebeslut-under-atgard-20150911

bilaga-3-resultat-april_prognos-helar-2015 Excelfil för nedladdning

bilaga-4-resultat-juli_prognos-helar-2015 Excelfil för nedladdning

bilaga-5_1-forslag-till-reviderat-agardirektiv-for-furuboda-assistans-ab

bilaga-5_2-agardirektiv-for-furuboda-assistans-ab-20150911

bilaga-5_3-arsredovisning-furuboda-assistans-ab-2014_2

bilaga-6-arbetsordning-for-styrelsearbetet-i-foreningen-furuboda-20150911

bilaga-7-motesplan_2015-2016_styrelsen_furuboda

bilaga-8-riktlinjer-ees-stipendiefond-2011

Presentationer:

bengt-lindner-kristianstad

resultatprognos-2015-09-11

resultatutveckling