foredragningslista-styrelsemote-2015-10-21

bilaga-1-protokoll-styrelsemote-20150911

bilaga-2-styrelsebeslut-under-atgard-20151021

bilaga-3-resultat-och-blansrapport-aug-2015

bilaga-4-atgardsomraden-for-ekonomisk-balans

bilaga-5-budget-2015  Excelfil för nedladdning

bilaga-6_vp_overgripande_2015

bilaga-7-motesplan_2015-2016_styrelsen_furuboda

bilaga-8-utokning-lokal-i-malmo

bilaga-9-riktlinjer-ees-stipendiefond-2011