dagordning-styrelsemote-2015-12-04

bilaga-1-protokoll-styrelsemote-furuboda-20151021-2

bilaga-2-styrelsebeslut-under-atgard-20151204

bilaga-3-forslag-organisation-2016

bilaga-4-befattningsbeskrivning-rektor_verksamhetschef

bilaga-5-resultatplan-2016-2018

bilaga-6-tidplan-organisation-2016

bilaga-7-verksamhetsplan_overgripande_2016

bilaga-8-forslag-budget-2016 Excelfil för nedladdning.

sammanfattning-budget-2016-styrelse-pp

bilaga-9-a-utvardering-erlandssonfonden-2015

bilaga-9-b-budget-erlandssonfonden-2016

bilaga-10-a-riktlinjer-ees-stpendiefond

bilaga-10-b-nominering-ernst-och-ella-skoogs-stipendium-2016

bilaga-11-forslag-namnandring

ensamkommande-pa-furuboda

pm-foreningen-furuboda-lopande-granskning-2015

rr-styrelse-okt-2015 Excelfil för nedladdning