kallelse-styrelsemote-20160919

bilaga-1-protokoll-styrelsemote-20160617

bilaga-2-styrelsebeslut-under-atgard-20160929

bilaga-3-resultat-2016-07-prognos-helar  Excelfil för nedladdning

bilaga-4-organisationsplan-2016_09

bilaga-5-mindmap-ide-och-utveckling-160512

bilaga-6-anteckningar-fran-referensgruppsmote-ide-o-utveckling

bilaga-7-skrivelse-till-spsm-2016-09-20-v2

bilaga-8-attestinstrukton-2016_09_29

bilaga-9-halvarsedovisning-vistelsefonden

bilaga-10-motesplan-2017

bilaga-11-iop-via4_2016

Presentationer:

ekonomirapport-styrelsemote-160926-jan-juli

resultatprognos-2016-09-26-005