2016-10-27-dagordning-styrelsemote-ff

bilaga-1-protokoll-styrelsemote-20160929-docx

bilaga-2-styrelsebeslut-under-atgard-20161027

bilaga-3-resultat-och-balansrapport

bilaga-4-likviditet-och-finansiering

bilaga-5-inriktning-verksamhetsplan-2017

bilaga-6-furubodas-arsmote

bilaga-7_1-rapport-kompetensplattformen-furuboda-kompetens-2016-10-18

bilaga-7_2-beslut-2015

bilaga-8-rektor-och-verksamhetschef

bilaga-9_1-diskussionunderlag-strategiplan

bilaga-9_2-strategiplan-foreningen-furuboda-2014-2019-beslut-20141021

bilaga-9_3-presentation-strategiplan-2014-2019

bilaga-9_4-bilaga-till-strategiplan-workshops

bilaga-9_5-visionuppdrag-och-medlemskap_2010_03

bilaga-11-svar-fran-spsm-all-2016_1355

bilaga-12-styrelsemote-2017-docx