Här hittar du samtliga dokument inför mötet

1Dagordning styrelsemöte 20160331

Bilaga 1 Protokoll styrelsemöte Furuboda 20151204

Bilaga 2 Styrelsebeslut under åtgärd 20160331

Bilaga 3 Årsbokslut 2015

Bilaga 4 Årsredovisning 2015 Furuboda

Bilaga 5c Referensgruppens förslag till ny organisationsram

Bilaga 6 FF FAss i ny org

Bilaga 8 Nominering till Österlens fhsk

BIlaga 9 Remissförslag – Statsbidrag till folkhögskolor 2017

Bilaga 10 Förslag till stadgeändring

Bilaga 12 Revisionsrapport 2015

Bilaga 13 Furubodas värdegrund – Handlingsplan 2015-2019 (rev160303)

Bilaga 14 Mötesplan2016