Här hittar du allt material inför mötena 16-17 juni.

Vi startar den 16 juni med lunch kl 12 i restaurangen. Mötena hålls i skolan lokal G2.

Agenda för strategisamtal 16 juni 2016

Material till Årsstämma Furuboda Assistans 17 juni kl 9.00. Lokal: Skolan G2

Kallelse Årsstämma Furuboda Assistans 2016-06-17

Dagordning årsstämma Furuboda Assistans 2016-06-17

Bilaga1 Årsredovisning Furuboda Assistans AB 150101-151231 ver 2

Bilaga 2 Nominering av styrelse för Furuboda Assistans AB

Bilaga 3 Förslag ändring av Bolagsordning FAss AB 2016-06-17

Revisionsberättelse 2015

 

Material till styrelsemöte 17 juni

Kallelse styrelsemöte Furuboda 20160617

Bilaga 1 Protokoll Styrelsemöte 20160331

Bilaga 2 Protokoll konstituerande styrelsemöte 20160424

Bilaga 3 Styrelsebeslut under åtgärd 20160617

Bilaga 4 Tertial 1 samt prognos 2016 (ladda ner)

Bilaga 5 Arbetsordning för styrelsen 2016

Bilaga 6_1 Instruktion för direktor FF

Bilaga 6_2 Rapportinstruktion för direktor FF

Bilaga 7_1 Delegering av arbetsmiljöansvar till direktor

Bilaga 7_2 Arbetsmiljöpolicy Föreningen Furuboda

Bilaga 8 Attestinstruktion 2016

Bilaga 9 Mötesplan höst 2016

Bilaga 10 Sammanställning utvärdering av styrelsearbetet FF