Kurser våren 2018

Under våren 2018 erbjuder Furuboda kompetens följande kurser:

Taktil stimulans, 27 februari, Furuboda

Ursula Joansson, certifierad i taktil massage samt certifierad massageterapeut, bjuder en halvdagskurs i ämnet taktil stimulans. Under dagen får vi bland annat grunderna för hur man kan använda taktil massage i vardagen som assistent. Läs mer.

HLR och Brand, 1 mars, Furuboda

Denna kurs är en grundläggande utbildning i brandskydd samt Hjärt- och Lungräddning. Räddningstjänsten i Kristianstad föreläser om brand, bland annat om grundläggande brandskyddsteori och praktik. HLR-delen ges av Furubodas badmästare Glenn Johansson med mångårig erfarenhet av utbildning i HLR och Hjärtstartare. Läs mer.

Ergonomi och förflyttningsteknik, 21 mars, Furuboda

Under denna dag föreläser Jenny Bladh Karlsson, legitimerad sjukgymnast och Christer Andersson, behandlingsassistent på Furuboda, om ergonomi och förflyttningsteknik. Detta är en heldagsutbildning som ger en grundutbildning i ergonomi för personliga assistenter. Läs mer.

Epilepsi, 26 april, Lund

Kristina Källén, Universitetslektor, överläkare och Anna Hugosson, epilepsisjuksköterska på neurologimottagningen Skånes Universitetsjukhus, föreläser på ämnet epilepsi. Dagen innehåller bland annat information om behandling av epilepsi och information om vanliga epilepsiläkemedel. Läs mer.

Furuboda Kompetens

044-781 46 00
kompetens@furuboda.se

Anmälan till kurserna görs på sidan för respektive kursdag.