HLR och Brand

Grundläggande utbildning i brandskydd samt Hjärt- och Lungräddning

Innehåll

Grundläggande brandskydd i teori och praktik 

Var uppstår brand?
Brandförloppet. Vad händer? Val av släckutrustning.
Hur kan man förebygga?
Praktiskt handhavande av släckredskap. Att släcka brand i kläder med mera.

Hjärt- och lungräddning

Att använda hjärtstartare
Första hjälpen
Praktiska övningar

Utbildare

Brand: Räddningstjänsten i Kristianstad
HLR: Glenn Johansson, badmästare Furuboda

Information om kursen HLR och Brand som PDF

Datum: Utbildningen ges den 1 mars
Plats: Aulan på Furuboda, Yngsjö
Tid: 09.00 – 16.00
Kostnad: 1900 kronor, lunch samt för- och eftermiddagsfika

Anmälningsvillkor

Sista anmälningsdag: 12 februari, begränsat antal platser