översiktssida om de långa kurserna

Furuboda folkhögskola är mer än en vanlig skola

Vår vision är ”Självständiga och ansvarstagande människor med full delaktighet i ett öppet och tillgängligt samhälle.”

På Furuboda arbetar vi med ditt livslånga lärande, oberoende av i vilken skola du gått eller vilka förutsättningar du har. Vi vill ge dig tid och möjlighet, att i samvaro med andra hitta dig själv.

För oss är det viktigt att erbjuda studier i mindre grupper och i lugnare takt. Du får själv vara med och ta ansvar för dina studier och genom kursråd och deltagarråd kan du påverka din egen och andras situation på folkhögskolan. Dina tankar och åsikter väger tungt! Ditt deltagande betyder mycket, därför säger vi inte elever utan deltagare!

Men framförallt – Furuboda folkhögskola är en skola där det är lätt att trivas! Här får alla möjlighet att utvecklas och gå vidare i livet, mot fortsatta studier eller andra egna mål.

Mer om Furuboda folkhögskola i Furuboda

  • Furuboda ligger invid Skånes ostkust
  • Studiemiljö och internatet, med 84 rum, är anpassat för våra deltagare
  • Här finns simhall, gym och sporthall
  • Hälften av våra deltagare har en funktionsnedsättning
  • Du har möjlighet till stöd i skolan och på internatet