21/06/2018 - Yngsjö

Assistentkursen – en utbildning med framtidsutsikter. Sök nu!

Sök höstens Assistentkurs på Furuboda folkhögskola i Yngsjö – 95% får garanterat jobb efter kursen.

Det är stor efterfrågan på utbildad personal inom vård och omsorg. 95% av våra deltagare som läst Assistentkursen har fått jobb direkt efter utbildningen och arbetar idag inom vård och omsorg. Behovet av elevassistenter och personliga assistenter är stort. Kursen ger både dig som studerande goda möjligheter till ett arbete direkt efter studierna och höjer även kvalitén inom assistentyrket i samhället.

För dig som vill arbeta med barn, ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd i skola, boende och i arbetslivet erbjuder Furuboda folkhögskola en ettårig assistentutbildning med start hösten 2018. Utbildningen innehåller både teoretiska som praktiska moment samt tre veckors praktik/termin. Lärarlaget består av kompetent personal med legitimerad lärare med inriktning på vård och omsorg, en arbetsterapeut och en logoped. Lärarna har också yrkeserfarenhet från särskola, boende, daglig verksamhet, habilitering och kan på ett tydligt sätt koppla teori och praktik. Arbetssättet varierar mellan exempelvis föreläsningar, gruppdiskussioner och eget arbete.

Mer information

Läs mer på Assistentkursens egen sida.

Se alla nyheter