18/04/2018 - Hela Furuboda

Furuboda folkhögskola startar ESF-projekt med inriktning på att tillgängliggöra arbetsmarknaden

Furuboda folkhögskola har tilldelats finansiering för ett nytt ESF-projekt, Europeiska socialfonden. Projektet har getts namnet HÖR vilket står för hållbarhet, övergångar och redoskap. Tanken med projektet är bland annat att aktivera personer som idag till exempel har försörjningsstöd eller aktivitetsersättning och som behöver komma närmare arbetsmarknaden. Målet med projektet är att deltagarna antingen ska gå vidare till arbete, studier eller på annat sätt närma sig arbetsmarknaden.

I Yngsjö blir projektet till en fortsättning på kursen På väg igen och ämnar bland annat till att ge deltagarna fler verktyg för att klara sig själva, större självförtroende och en tydlig planering för tiden efter Furuboda.

– Detta projekt betyder att Furuboda kan fortsätta att arbeta med och vidareutveckla våra metoder som är inriktade på att skapa förutsättningar för en mer tillgänglig arbetsmarknad, säger Erik Lindell, utvecklingsstrateg, Furuboda folkhögskola.

Projektet drog igång den 1 april och ska pågå till slutet av mars 2021. Under projekttiden är målet att involvera 150 deltagare. Samverkanspartners är Kristianstad kommun, Malmö stad, Region Skåne, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Se alla nyheter