05/06/2018 - Yngsjö

Furuboda startar seniorkurs!

Under det senaste året har seniorkurser på folkhögskolor ökat i popularitet och kursutbud för seniorer finns i allt större utsträckning. Många som inte längre arbetar vill fortsätta aktivera sig och samtidigt träffa andra i liknande situation.

Med start hösten 2018

Seniorkursen på Furuboda folkhögskola som startar i slutet på augusti i år bygger just på att folkhögskolan skapar betingelserna och deltagarna i kursen fyller den med innehåll. Exempel på innehåll är ämnen där skolan besitter specialkunskap, som musik, konst, datorkunskap, idrott och kultur. Furuboda folkhögskola tillsätter lärare till lektionerna men innehåll och upplägg skapas till stor del i samklang med kursdeltagarna.

För dig över 55 år

Kursen vänder sig till alla intresserade, som är över 55 år och inte arbetar. Temadagar och kulturarrangemang med den övriga skolan kommer att vara naturliga inslag i skoldagen. Utflykter och studiebesök är också en vanligt förekommande del av verksamheten. En bärande idé och utgångspunkt i studierna är att utgå från deltagarnas kunskap och erfarenhet varför dialogen och reflektionen mellan deltagarna blir viktig i de olika mötena.

Lärande och gemenskap

De personliga syftena med att gå kursen kan variera. Några går kursen för att man vill lära sig nya saker, andra för att den sociala gemenskapen med andra kursdeltagare medför en trevlig samvaro med intressanta människor, vilket stimulerar till nya tankar och nytt lärande. Betydelsen av att varje vecka ha någon fast struktur att hålla sig till, en struktur som man inte har när man inte längre är en del av arbetslivet är också en viktig komponent.

Mer information och ansökan

Låter detta intressant? På Seniorkursens egen sida kan du läsa mer och få information om hur du går tillväga för att söka till kursen.

Se alla nyheter