12/06/2018 - Hela Furuboda

Lediga platser på Allmän kurs!

De flesta av våra folkhögskolekurser med start till hösten är fullbelagda, men det finns fortfarande möjlighet att söka på några av våra kurser med start hösten 2018!

Studier på Allmän kurs ger dig som saknar gymnasiebehörighet vad du behöver för att komma vidare, till högre utbildning eller jobb. Genom en alternativ studieform blir du behörig att söka till universitet eller högskola.

Allmän kurs i Kristianstad

Allmän kurs i Kristianstad utgår från perspektivet “Språket och människan”, vilket innebär ett humanistiskt perspektiv på upplägget där ämnesstudier varvas med inslag från psykologin och sociologin, med syftet att du bättre ska förstå din plats i tillvaron och kunna forma din framtid.

Höstterminen i Kristianstad startar 20 augusti och sista ansökningsdag är 13 augusti.

Allmän kurs Behörighet i Yngsjö

Allmän kurs Behörighet i Yngsjö är särskilt för dig som vill bli behörig att söka vidare till högre studier på högskola, universitet eller yrkeshögskola. Kursen förbättrar dina möjligheter att i framtiden få större frihet och fler valmöjligheter i livet.

Höstterminen i Yngsjö startar 27 augusti och sista ansökningsdag till kursen är 5 augusti.

Välkommen att söka!

Se alla nyheter