16/05/2018 - Malmö

Praktikplatser hösten 2018 genom Mobile You!

Är du 18-30 år, inskriven på Arbetsförmedlingen och intresserad av ett spännande internationellt utbyte? Tänk dig en betald resa, betalt boende och en ordnad praktikplats i Tyskland!

Mobile You-projektet är en del av Furuboda Folkhögskolas verksamhet i Malmö. Du som är inskriven på Arbetsförmedlingen och är mellan 18-30 år har möjlighet att delta i projektet. Tiden i Mobile You fördelas mellan förberedelsetid, praktikutbyte och återkoppling.

Hösten 2018

Höstens Mobile You-grupp erbjuds möjlighet att åka till Stuttgart, Tyskland för utlandspraktik. Förberedelsetiden startar i september och praktiken genomförs under oktober-november.

För ytterligare information och kontakt, läs mer här!

Se alla nyheter