03/09 2018 - Yngsjö

SPSM:s generaldirektör besöker Furuboda

Idag, måndagen den 3 september, får Furuboda folkhögskola i Yngsjö besök av representanter från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Bland besökarna återfinns myndighetens generaldirektör Fredrik Malmberg, som tillträdde på posten under 2017 och dessförinnan kommer från en tjänst som barnombudsman.

Under dagen får representanterna från SPSM möjlighet att se och ta del av Furubodas verksamhet. De kommer att visas runt i lokalerna och träffa deltagare från skolan såväl som lärare och annan personal.

– Jag ser fram emot ett intressant besök och viktiga samtal med utgångspunkt i vår gemensamma strävan efter allas rätt till utbildning, säger rektor/verksamhetschef Jenny Anderberg, som står värd för besöket.

Furuboda folkhögskola välkomnar besöket och hoppas på en fortsatt god dialog med SPSM, som årligen bidrar med ekonomiskt stöd till verksamheten. Trots ett betydande bidrag är täckningsgraden ändå inte tillräcklig, då behovet av finansiering för Furubodas unika verksamhet är stort.

Se alla nyheter