20/03 2019 - Yngsjö

Pressmeddelande: Biskop Johan Tyrberg besöker Furuboda

Johan Tyrberg, biskop i Lunds stift, besöker Furuboda folkhögskola i Yngsjö under eftermiddagen torsdagen den 21 mars. Besöket är en del i biskopsvisitationen av Villands och Gärds kontrakt som är planerad till 23-28 april, men äger rum något tidigare.

Avsikten med besöket är att presentera Furubodas verksamhet för biskopen och föra samtal kring gemensamma beröringspunkter. Furuboda har under åren deltagit i och drivit projekt, verksamheter och samarbeten tillsammans med Svenska kyrkan och andra trossamfund, som har varit värdefulla på många sätt.

Biskop Johan Tyrberg kommer bland annat att möta styrelseledamöter, ambassadörer och anställda inom Furuboda och det finns förhoppningar om att kunna hitta nya möjligheter för framtida utbyten av kunskap och erfarenheter och för en samverkan i frågor som rör tillgänglighet och allas rätt till att utveckla sina möjligheter, såväl i kyrkliga sammanhang som andra.

Se alla nyheter