01/04 2019 - Hela Furuboda

Pressmeddelande: Furuboda är partner till statligt projekt inom utmaningsdriven innovation

Ett samarbetsprojekt mellan Föreningen Furuboda, Funka Nu AB, Föreningen Blindas Väl, IAAP Nordic och Länsstyrelsen i Skåne län har blivit beviljade medel från Sveriges innovationsmyndighet, Vinnova. Projektet kommer innebära en genomförandestudie som ska ligga till grund för nyskapande möjligheter inom området utbildning i webbtillgänglighet.

Projektet syftar till att undersöka förutsättningarna för att ta fram lösningar där egna erfarenheter av funktionsnedsättningar kan användas som resurs och kompetens för ökad webbtillgänglighet. Den nya lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ställer större krav på att förstå vad detta betyder i praktiken. Kunskapen finns hos personer med funktionsnedsättningar. Projektet kommer undersöka de systematiska ansatser som finns för att tillvarata denna kompetens. Projektet kommer fokusera på att ta fram en folkhögskoleutbildning för att utbilda experter på tillgänglighet bland personer med funktionsnedsättningar samt en teknisk lösning för att personer med funktionsnedsättningar ska kunna ge mer effektiv återkoppling på offentliga webbplatser, både i Sverige och internationellt. Målet är att ta fram lösningar som tillvaratar personers egna erfarenheter av funktionsnedsättningar för att förbättra webbtillgängligheten i offentlig sektor.

Se alla nyheter
Skip to content