13/03 2019 - Hela Furuboda

Pressmeddelande: SPSM:s största bidragstagare diskuterar framtiden

Under torsdagen den 14 mars möts representanter från fem av de största bidragstagarna från SPSM på Furuboda folkhögskola i Yngsjö. Syftet är att diskutera de utmaningar för framtiden som folkhögskolor med hög andel deltagare med egen erfarenhet av funktionsnedsättning erfar.

Såväl förstärkningsbidrag som det särskilda utbildningsstödet har förbättrats något det senaste året men det är fortfarande så att de delar av en folkhögskolas verksamhet som riktar sig till grupper med omfattande funktionsnedsättning har svårt att finansieras fullt ut. Det finns uppenbara risker att allt färre folkhögskolor väljer att vända sig till deltagargrupper med dessa särskilda behov. Med detta följer en ökad risk att rätten till utbildning och att ta del av folkhögskolornas kursutbud ytterligare urholkas för denna deltagargrupp.

– Jag skulle vilja samla de största bidragstagarna från SPSM till ett möte för att diskutera hur vi tillsammans kan påverka och förbättra förutsättningarna för de skolor som valt att arbeta med en profil som vänder sig till deltagare med funktionsnedsättning, säger Jenny Anderberg, rektor/verksamhetschef för Furuboda folkhögskola.

Förhoppningen är att torsdagens möte kan innebära början på ett samarbete för att kunna axla de utmaningar som alla de stora bidragstagarna möter och sedan gemensamt driva dessa gentemot nationella och regionala beslutsfattare, myndigheter och Folkbildningsrådet.

De folkhögskolor som kommer att representeras vid mötet är Solviks folkhögskola, Valjevikens folkhögskola, Ädelfors folkhögskola, Österlens folkhögskola och initiativtagaren Furuboda folkhögskola.

Se alla nyheter
Skip to content