15/07 2020 - Hela Furuboda

Debatt: Hög tid att även personer med funktionsnedsättning får riktat stöd

Detta debattinlägg av Erik Aksberg, deltagare på Furuboda folkhögskola, publicerades i Sydsvenskan den 8 juli 2020: www.sydsvenskan.se/2020-07-09/hog-tid-att-aven-funktionshindrade-far-del-av-riktade-stod.

Texten återges i sin helhet nedan.


Regeringen föreslår nu en förebyggande sjukpenning för riskgrupper. Det är välkommet för de personer med funktionsnedsättningar som arbetar. Många har underliggande sjukdomar som gör att de riskerar ett allvarligt sjukdomsförlopp om de drabbas av covid-19. Men sjukpenningen föreslås endast gälla mellan tre månader, juli–september, och beviljas under 90 dagar – en kort giltighetstid som man redan nu borde kunna utsträcka längre.
Personer med funktionsnedsättningar har inte tidigare under corona-pandemin nåtts av riktade åtgärder från regeringen, vilket är förvånande eftersom funktionsnedsatta är en av samhällets svagaste grupper. Många har inte arbete eller sysselsättningsmöjligheter och tvingas klara sig på extremt lite pengar. Det finns sällan varken ekonomisk eller reell möjlighet att fylla det tomrum som corona-krisen skapat med att bygga trädäck, åka iväg på picknick eller köpa husvagn. Det finns inte många alternativ för personer med funktionsnedsättningar i vanliga fall. Än mindre under denna utmanande corona-tid.

För de få personer med funktionsnedsättning som ändå har fått möjlighet till vuxenutbildning har kurser och sommarläger som riktar sig till riskgrupper ställts in p g a Folkhälsomyndighetens regler. Distansundervisning kräver mycket mer insatser för personer med funktionsnedsättning, ofta är den inte ens möjlig. Flera utbildningar har varken fått något stöd för extra insatser eller för förluster som uppkommit av att utbildningar och läger inte har fått genomföras. Det drabbar personer med funktionsnedsättningar även på längre sikt, eftersom det är förödande för ekonomin för de som bedriver utbildning och aktiviteter för personer med funktionsnedsättning. De är få, och har de senaste åren fått stora nedskärningar i de statliga bidragen.

Även många dagliga verksamheter, eller dagcenter, har hållit stängt över hela landet. Dagcenter och utbildning är verksamheterna som ger utveckling, självförtroende, sysselsättning och sociala kontakter för denna socialt utsatta grupp i samhället.

Regeringen avsatte i maj totalt 200 miljoner kronor till insatser för människor i särskild social utsatthet. Fokus är på andra socialt utsatta grupper, som hemlösa och papperslösa personer, våldsutsatta barn, kvinnor och hbtq-personer och på att motverka äldres ensamhet och isolering. Föreningar och organisationer som arbetar med de här grupperna får extra resurser för att värna om deras rättigheter, men dessa pengar har inte nått den stora och mycket utsatta gruppen personer med funktionsnedsättningar. Detta trots att corona-krisen har förvärrat en redan svår situation.

En undersökning gjord av fackförbundet Kommunal har också visat att ännu i början av juni saknade var fjärde anställd på dagliga verksamheter och boenden för personer med funktionsnedsättningar skyddsutrustning. Rapporten Svenskarna med funktionsnedsättning och internet visar också ett tydligt digitalt utanförskap, förutom i sociala medier. Cirka en tredjedel har t ex inte Bank-ID.

De frånvarande insatserna blir ännu märkligare när man betänker att personer med funktionsnedsättningar har sämre psykisk hälsa än övriga befolkningen. Jag har själv en omfattande cp-skada, jag har spasmer och kan inte gå eller tala, äter via sond och styr min rullstol och andra hjälpmedel med vänster arm, som jag har lite rörlighet i, eller med ögonrörelser. Jag går på folkhögskola i Skåne och våren har varit tuff. Alla aktiviteter utanför skolan har ställts in, även många interna aktiviteter. Simhallen är stängd. Den efterlängtade musikalen kunde inte sättas upp. Inte heller blev det körsång i Malmö eller konsert på äldreboenden – det är aktiviteter som utvecklar och utmanar på ett helt annat sätt än för en person utan funktionsnedsättningar.

Anhöriga och andra utomstående har inte kunnat komma och hälsa på, annat än på stort avstånd utomhus. Och de deltagare som valde att åka hem över påsklovet fick inte komma tillbaka. De flesta har tvingats nöja sig med att prata via digitala medier. Men på skolan har det i alla fall funnits massor av vänner och den dagliga undervisningen. Många som är hemma har det värre. De har blivit ensamma och isolerade.

Det är oroande att veta att isolering, ensamhet och frånvaron av aktiviteter med stor säkerhet kommer att medföra en ökad psykisk ohälsa. Därför är det hög tid att även personer med funktionsnedsättning får del av riktade stöd.

Erik Aksberg
Deltagare i den 2-åriga kursen Musikverkstan vid Furuboda folkhögskola

Se alla nyheter
Skip to content