11/06 2020 - Hela Furuboda

Extra medel till Furuboda för yrkesutbildningar

I början av maj beslutade regeringen om anslag till yrkesutbildningar för att möta det ökade behovet under coronakrisen. Detta innebar 1000 årsplatser att dela på till Sveriges folkhögskolor.

Snart därefter beslöt man om ytterligare medel för kompetensförsörjning inom vård och omsorg. Detta medförde ytterligare 1000 årsplatser för folkhögskolorna, den här gången reserverade för utbildningar inom vård och omsorg.

Folkbildningsrådet gick ut med en ansökningsenkät för dessa 2000 platser och som vi på Furuboda, tillsammans med andra folkhögskolor, sökte. Det kom in dubbelt så mycket ansökningar än vad det fanns årsplatser att fördela.

Dessa satsningar är mycket värdefulla och uppskattade av folkhögskolorna! Vi får möjlighet att visa vår kapacitet och vad vi kan bidra med i samhället i större utsträckning när vi får mer resurser.

Medel till två utbildningar på Furuboda

För Furubodas del innebär detta att vi fått medel till två yrkesutbildningar. Dels gäller det en förstärkning av Assistentkursen i Yngsjö (distans) och dels en nystart av Vård- och omsorgsutbildningen i Kristianstad.

Vi är glada över att som utbildningsorganisation få vara med och bidra med det vi är bra på i den svåra tid vårt samhälle genomlider just nu.

Tillsammans gör vi skillnad!

Se alla nyheter
Skip to content