Sök till våra kurser på Furuboda

Skriv ut Ansökan långa kurser

Ansökningsformulär Musiklinjen

Ansökningsformulär Assistentkursen

Ansökningsformulär Musikproduktion (distanskurs)

Ansökningsformulär Seniorkurs

 

Sökande till de Allmänna kurserna, IT-kursen,
Musikverkstan,  Baskursen eller På väg… igen

  1. Ring och boka tid för ett Här och Nu-Samtal, ett personligt Studiebesök.
  2. Sök till en prova på vecka. Skolan antar ingen till dessa kurser utan att man först har provat på, om inte särskild överenskommelse görs.
  3. Skicka in din ansökan till den läsårskurs du önskar delta i.Det är viktigt att ansökan är fullständig ifylld och att ett giltigt personbevis bifogas.Bifoga ett läkarintyg om du har någon diagnos, som behöver bekräftas.
    Vid behörighetsstudier ska även kopia på betyg från grundskola eller gymnasium bifogas.

 

Sökande till Musiklinjen

  1. Skicka in din ansökan via ansökningsformuläret senast 1 april
  2. Du blir kallad till audition med uppspel och prov i musikteori. Valbara låtar finns här.

 

Sökande till Assistentkursen

  1. Skicka in din ansökan via ansökningsformuläret senast den 1 april
  2. Alla sökande kallas till ett personligt samtal.

Senast vecka 24 är antagningarna genomförda. Därefter meddelas de deltagare som är antagna till kurserna. Reserver och icke-antagna meddelas efter hand.

 

Sökande till Musikproduktion (distanskurs)

Skicka in din ansökan via ansökningsformuläret senast den 15 maj. Till ansökan bifogar du ett personligt brev vilket kommer att ligga till grund för urval. I brevet beskriver du dina musikaliska erfarenheter samt varför du vill gå kursen. Läs mer om kursen här.

 

Sista ansökningsdag

Ansökan skickas senast 1 april om du önskar börja till hösten kommande läsår, förutom för kurserna nedan.

Söker du till Assistentkursen och till Allmän kurs Behörighet med start hösten 2018 ska din ansökan vara inne senast den 1 majAllmän kurs Behörighet har förlängd ansökningstid till den 5 augusti!

Söker du till Musikproduktion ska din ansökan vara inne senast den 15 maj.

Söker du till Seniorkursen ska din ansökan vara inne senast den 20 juli.