Allmän kurs Framtid

För din framtid som vuxen. En kurs med fokus på arbetslivskunskap, framtidsplanering och kost- & boendekunskap såväl som språk, samhällsorientering och matematik – allt för att du ska bli väl förberedd att möta framtiden. Denna kurs är bra att avsluta dina studier på folkhögskolan med.

Ung kvinna i grå tröja framför vägg med texten Folkhögskola

Om kursen

Syfte och målsättning

Syftet med Allmän kurs Framtid är att du ska vara väl förberedd att möta din framtid som vuxen. För detta måste du bli självständig, få kunskap om arbetsliv, ekonomi och boende och kunna ta beslut som gäller dig och din framtid. Vi arbetar med frågeställningar som:

  • Hur kan du vara med och påverka ditt val av sysselsättning och allt som behövs för att göra den möjlig?
  • Hur kan du rusta dig för din framtid som en självständig person som tar fullt ansvar för ditt eget liv?

Arbetsmetod

Vi arbetar i mindre grupper utifrån dina förutsättningar och mål. Vi gör studiebesök på t.ex. arbetsplatser, banker och affärer. Du får också praktisera både under kortare och något längre perioder.

Ämnesplan

Språk
Vi arbetar med språk och dess olika delar, både i svenska och engelska. Vi tränar genom att läsa, skriva, tala och lyssna för att ge dig chansen att utveckla din förmåga att göra din röst hörd. En förutsättning för utveckling och delaktighet i dagens samhälle.

Vardagsmatematik
I vår vardag möts vi av siffror i olika sammanhang när vi handlar, läser tidtabeller, lagar mat, använder telefonen eller tittar på klockan. Vi kan även räkna på att renovera lägenheten för att du ska vara förberedd för livet efter skolan.

Samhällsorientering
Vi diskuterar och lär oss om hur samhället och världen fungerar. Demokrati, mänskliga rättigheter, lag & rätt och massmedias roll kan vara ämnen som berörs. Även historia och geografi finns med i ämnet och berörs ofta utifrån något tema. Du får också göra individuella och valfria fördjupningsarbeten och lära dig olika sätt att söka fakta.

Arbetslivskunskap
Först arbetar vi med den egna personligheten, självkänsla och självkännedom, allt utifrån varje enskild deltagare. Sedan går vi in på att förbereda dig för arbete och arbetslivskunskap. Hur fungerar det på en arbetsplats? Hur gör man när man söker arbete, svarar på en annons, tar kontakt och skriver CV?

Naturkunskap
Vi diskuterar de växter och djur som vi kan komma i kontakt med i vår vardag. Det handlar om blommor, träd, fåglar, däggdjur, ormar, grodor, fiskar och svampar. Vi försöker anpassa undervisningen så att vi kan gå ut i naturen och titta på växter o djur i verkligheten så långt det är möjligt.

Tema
Varje vecka arbetar vi med aktuella teman i vår omvärld, gärna med inriktning på arbete och framtid. Vid ett par tillfällen varje läsår arbetar vi under några veckor med större ämnesövergripande teman.

Kost- och boendekunskap
Syftet med detta ämne är att dels få mer kunskap om kostens betydelse för kroppen och därigenom förbättra sin hälsa och livskvalité. Detta genom att praktiskt laga måltider skapa recept och därigenom arbeta kreativt. Det ges även möjlighet att fundera över hur ett eget boende skulle kunna se ut, både praktiskt och teoretiskt och med allt som detta för med sig, samt ge insikt om det ansvar detta innebär.

Idrott och simning
Vi provar på många olika aktiviteter: gympa, rullstolsbasket, löpning, stavgång, brännboll, orientering och boccia. Vi vill visa på att alla kan vara med och idrotta på sina egna villkor. I vattnet tränar vi hela kroppen efter egen förmåga. Detta gör vi genom att simträna och ha vattengympa. Vi jobbar också med att vara under vattnet, att kunna flyta och att kunna slappna av.

IT-kunskap
Syftet med IT-lektionerna är att deltagarna ska få en god introduktion i olika datorprogram och internets funktioner och få inspiration att upptäcka mera på egen hand. Lektionsinnehållet anpassas utifrån deltagarnas intressen.

Socialt samspel (höstterminen)
Vi övar på att tala inför och lyssna på varandra och att framföra egna åsikter i diskussioner och värderingsövningar. Vi pratar även en hel del om hur man förhåller sig i olika sociala medier.

Framtidsplanering (vårterminen)
Här arbetar vi med tiden efter Furuboda. Vi tittar på ditt boende, din sysselsättning och fritid. Ja – i stort sett på allt som rör livet i framtiden. Vi arbetar aktivt med att finna praktikplatser och för att komma ut på praktik.

Valbara ämnen – du väljer ett av följande ämnen:

Skaparverkstad
Att skapa i bild och form ger utlopp för och möjlighet att utveckla kreativiteten. Detta görs genom att prova på och lära känna olika material och tekniker inom området. Ibland genom gemensamma övningar och uppgifter och ibland genom individuella. Målet är att hitta glädjen i och få utlopp för skaparkraften.

Musik
Vi spelar rock, pop och dansmusik med keyboard, gitarr, trummor, bas och anpassade instrument. Vi lyssnar på musik och lär oss om artister. Även musikhistoria och instrumentlära ingår.

Ladda ner kursblad och ämnesplan

Läs även om kursens innehåll i kursbladet och ämnesplanen:

Kontakta oss för mer information