Furuboda REDO

Den 1 april 2018 drog Furuboda folkhögskola igång ett ESF-finansierat projekt som utgår från ledorden hållbarhet, övergångar och redoskap: Furuboda REDO. Projektet, som ska pågå under tre års tid, är inriktat på att tillgängliggöra arbetsmarknaden genom att arbeta på individnivå men också strukturellt genom att utveckla ett nätverk av utbildare och arbetsgivare.

Furuboda folkhögskola har tilldelats finansiering för ett nytt projekt med medel från Europeiska socialfonden (ESF). Projektet kallas Furuboda REDO och dess upplägg är format utifrån ledorden hållbarhet, övergångar och redoskap. Tanken med projektet är bland annat att aktivera personer som idag till exempel har försörjningsstöd eller aktivitetsersättning och som behöver komma närmare arbetsmarknaden. Målet med projektet är att deltagarna antingen ska gå vidare till arbete, studier eller på annat sätt närma sig  arbetsmarknaden.

– Detta projekt betyder att Furuboda kan fortsätta att arbeta med och vidareutveckla våra metoder som är inriktade på att skapa förutsättningar för en mer tillgänglig arbetsmarknad, säger Erik Lindell, utvecklingsstrateg inom Furuboda folkhögskola.

Ett ortsövergripande projekt

Projektet kommer att genomföras på alla de tre orter där Furuboda folkhögskola idag bedriver sin verksamhet, men på respektive plats får det sin egen prägel. I Yngsjö kommer det bli till en fortsättning på kursen På väg igen och bland annat ämnar till att ge deltagarna fler verktyg för att klara sig själva, större självförtroende och en tydlig planering för tiden efter Furuboda.

Den 1 april startades projektet upp och ska pågå till slutet av mars 2021. Under projekttiden är målet att involvera 150 deltagare. Samverkanspartners är Kristianstad kommun, Malmö stad, Region Skåne, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Samverkan mellan individ- och strukturnivå

– Ett mycket spännande projekt, säger projektledare Patrik Ljungh. Det är ett projekt där vi arbetar på två nivåer samtidigt. Dels arbetar vi stärkande, kartläggande och motiverande tillsammans med individen. Dels kommer vi att vidareutveckla ett nätverk av utbildare och arbetsgivare, som kan vara intresserade av att skapa varaktiga anpassningar i riktning mot universell design.

Målet är att kunna följa deltagarna till arbete och studier, där de kan bli ambassadörer för en mer hållbar arbetsmiljö. En miljö som alla tjänar på. Istället för att göra anpassningar för enskilda individer kan företag på sikt tjäna på att skapa miljöer inom arbete och studier som fungerar för fler. Det är en grundläggande målsättning inom projektet.

– Vi tar med oss våra erfarenheter och resultat från tidigare projekt, framför allt SIA (Stegen in i arbetslivet), SupportED och Närverket, fortsätter Patrik Ljungh. Under projekttiden kommer vi att arbeta för att ta fram metoder och resultat som kan användas i framtiden. Kanske kan Furuboda gå i täten för tillgänglighet på arbetsmarknaden precis som vi varit pionjärer när det gäller tillgänglighet för studier.


Furuboda REDO genomförs med hjälp av projektstöd från ESF (Europeiska socialfonden).

Kontakt

Vill du veta mer?

Kontakta projektledare Patrik Ljungh för mer information om projektet.

E-post: patrik.ljungh@furuboda.se
Telefon: 073-941 46 52

Skip to content