Furuboda folkhögskola Kristianstad

Furuboda folkhögskola i Kristianstad är specialister inom arbetsmarknadsområdet men erbjuder även folkhögskolekurser som till exempel allmän kurs. Vi har kompetens och engagemang  för att minska utanförskapet på arbetsmarknaden och i samhället. Vi ger särskild uppmärksamhet till dig som av olika skäl står långt utanför arbetsmarknaden. Våra uppdrag kommer som regel från Arbetsförmedlingen och kommuner. Vi driver projekt som finansieras med medel från Europeiska Socialfonden och Allmänna Arvsfonden.

Kurser & projekt i Kristianstad

Allmän kurs

Etableringskurs

Furuboda REDO

SFI

SMF Navigator

Svenska från dag 1

Vård- och omsorgsutbildning

 

Skip to content