SMF Kristianstad

Vi erbjuder två olika SMF-kurser i Kristianstad som vänder sig till människor i olika delar av livet.

SMF Navigator är i första hand för dig som inte är färdig med dina gymnasiestudier och som behöver hitta vägen vidare mot studier eller arbete och ökat mående.

SMF Navigator Mobilitet är för dig som av olika anledningar behöver omorientera dig i din livssituation och på sikt hitta tillbaka till ett fungerande arbetsliv eller annan aktivitet. Vi samtalar och reflekterar kring frågor som rör hälsa, förändring och självförståelse; här och nu och med sikte på framtiden.

Läs mer om respektive kurs nedan.


SMF Navigator

"SMF Navigator Kristianstad Furuboda folkhögskola" i text på en bild med en person som står och tittar ut över en kuperad naturSMF Navigator är en studiemotiverande insats på Furuboda i Kristianstad. Den utspelar sig i en liten grupp, i en trygg miljö och med engagerade ledare och pedagoger. Det är vår övertygelse att lärande kan (och bör) vara riktigt roligt! Om man kan möta riktiga behov och tar tillvara den kreativitet och nyfikenhet som varje person bär med sig in i rummet!

Efter avslutad kurs på Navigator ska du ha en klar bild av vad du vill. Vi hjälper dig att lyssna till dina drömmar, att övervinna hinder, och att forma olika strategier för att ta dig vidare! Vi erbjuder dig möjligheten att prova på att studera ämnen efter dina behov och önskemål. Våra pedagoger arbetar med dina mål i sikte!

Självförståelse är något vi arbetar mycket med på Navigator. Det är grunden för att utvecklas som människa, vilket leder till acceptans, mod och bättre samspel med andra människor. Studie- och yrkesvägledning sker både individuellt och i grupp, där du får hjälp att förstå din inlärningsstil; och vilka eventuella studiealternativ som kan vara lämpliga just för dig. Under tiden på Navigator ges du också möjlighet att lära känna din arbetsmarknad, och du får hjälp att forma goda sökredskap och strategier.

Allmän information

 • 13 veckor, måndag-fredag
 • Huvudsakligen förläggs tiden på förmiddagar mellan klockan 9-12
 • Mindre grupper (ca 8-12 deltagare)
 • Furuboda ersätter dig för bussresa
 • Vi jobbar mycket med självutveckling i form av temaveckor som innefattar bland annat motivation, personlighetstester, fördjupad självinsikt och förändringsprocesser
 • Vi varvar föreläsningar, workshops, diskussioner och reflektioner
 • Inom kursen får du även möjlighet till individuellt stöd och coachande samtal

Genom kursen får du möjlighet att stanna upp och utforska vem du är och vad du vill på ett djupare plan. Vi utgår ifrån varje deltagares egna förutsättningar och möter dig där du befinner dig nu. Kursens syfte är att du som deltagare ska få redskap att forma en väg framåt som passar just dig.

För mer information, ladda ner vårt infoblad om SMF Navigator (pdf).


SMF Navigator Mobilitet

"SMF Mobilitet Kristianstad Furuboda folkhögskola" i text på en bild med en liten planta som grorSMF Navigator Mobilitet vänder sig till dig som behöver tid att tänka till lite kring din livssituation och staka ut en ny riktning. Kanske har du varit sjukskriven, mått dåligt och befunnit dig utanför arbetsmarknaden en tid, och behöver hitta fast mark under fötterna? Då är detta en möjlighet för dig!

Målet är inte i första hand att få arbete, utan att ges möjlighet att i lugn och ro tänka och reflektera kring sin egen livssituation.

Kursen innefattar samtal och reflektion kring deltagarnas egna erfarenheter av livet och förändringsprocesser, med utgångspunkt i tio teman som ger ram åt samtalet. Dessa teman är:

 1. Gruppdynamik
 2. Roller
 3. Kommunikation
 4. Självförståelse
 5. Värderingar
 6. Självförtroende
 7. Förändring
 8. Ledarskap och motivation
 9. Hälsa
 10. Framtid

Kursen består av två delar. I del 1 (3 månader) är samtalet i fokus. Man deltar i samtalet, lyssnar och reflekterar efter egen förmåga. Vi tror på det goda mötet och vår erfarenhet säger att en varm och trygg miljö kan åstadkomma mycket på kort tid.

Del 2 (2 månader) är en valbar förlängning som mer handlar om fokus på tiden efter Mobilitet och som utöver samtal i grupp ger rum för egen planering och individuella samtal med kunniga handledare.

Allmän information

 • 3 månader med möjlighet till 2 månaders fortsättning
 • Vi träffas 3 tillfällen per vecka i Kristianstad
 • Ca 10-12 deltagare i gruppen
 • Furuboda ersätter dig för bussresa
 • Vi jobbar mycket med självutveckling i form av temaveckor som innefattar bland annat motivation, personlighetstester, fördjupad självinsikt och förändringsprocesser
 • Vi varvar föreläsningar, workshops, diskussioner och reflektioner
 • Inom kursen får du även möjlighet till individuellt stöd och coachande samtal

Genom kursen får du möjlighet att stanna upp och utforska vem du är och vad du vill på ett djupare plan. Vi utgår ifrån varje deltagares egna förutsättningar och möter dig där du befinner dig nu. Kursens syfte är att du som deltagare ska få redskap att forma en väg framåt som passar just dig.

Kursfakta

Kontaktperson

Martin Tengblad
073-941 46 62
martin.tengblad@furuboda.se

Skip to content