Vård- och omsorgsutbildning

Furuboda startade under våren 2018 upp en utbildning på gymnasienivå inom vård och omsorg med specialisering äldreomsorg. Den är ett samarbete med Arbetsförmedlingen och är förlagd till Furubodas lokaler i Kristianstad. Kursdeltagarna kommer inte enbart från Kristianstad, utan från hela Skåne och representerar 14 olika orter, från Malmö i söder till Hästveda i norr – och även Blekinge har en representant. Så många reser en bit varje dag.

Utbildningen riktar sig till arbetssökande i Jobb- och utvecklingsgarantin samt i Etableringsprogrammet. Antagningen föregicks av både informationsträffar, intervjuer och språktest. Ca 70 personer intervjuades och 30 antogs till utbildningen. Utbildningen pågår i två år och har en tydlig språkinriktning. Kursdeltagarna läser svenska två dagar i veckan och yrkesämnen tre dagar i veckan. Utbildningen ska förbereda kursdeltagarna för yrkeslivet och leda till skicklighet i yrket. Efter utbildningen ska det gå att direkt påbörja ett arbete inom äldreomsorgen. Matchning mot arbete kommer att erbjudas.

Certifierad i VO-CollegeVO-College Skånes logga

Vård- och omsorgsutbildningen är sedan mars 2019 certifierad i Vård- och omsorgscollege (VO-College)! Läs mer om certifieringen av utbildningen på Furuboda på https://www.vo-college.se/nyhet/2019/03/08/furuboda-folkhogskola-den-forsta-certifierade-folkhogskolan.

Innehåll i utbildningen

Kurserna motsvarar 1700 gymnasiepoäng uppdelat på 1550 p i yrkesämnen, 100 p Svenska 1a och 50 p Samhällskunskap. Kursdeltagaren får efter fullgjord utbildning folkhögskoleintyg och nationellt betyg i samtliga kurser. Det ingår sammanlagt 15 veckors (3 x 5 veckor) APL (arbetsplatsförlagt lärande/praktik), som kan göras på hemmaplan exempelvis på äldreboende, hemtjänst och demensboende.

Utbildningen fokuserar på att utgå från det friska, från hälsan, med målet att bevara och återställa den äldre människans hälsa. Utbildningen betonar etiska frågor, bemötande och kursdeltagarnas förmåga att kommunicera med de människor de möter i sitt framtida yrkesliv. Kommunikation, bemötande och förhållningssätt följer som en röd tråd genom hela utbildningen.

De kurserna som ingår i utbildningen är:

 • Vård- och omsorgsarbete 1 (200 p)
 • Vård- och omsorgsarbete 2 (150 p)
 • Hälsopedagogik (100 p)
 • Etik och människors livsvillkor (100 p)
 • Specialpedagogik 1 (100 p)
 • Psykiatri 1 (100 p)
 • Psykologi 1 (50 p)
 • Medicin 1 (150 p)
 • Äldres hälsa och livskvalitet (200 p)
 • Palliativ vård (100 p)
 • Vård och omsorg vid demenssjukdom (100 p)
 • Kost, måltid och munhälsa (100 p)
 • Svenska som andra språk 1/Svenska 1 (100 p)
 • Samhällskunskap 1a 1 (50 p)
 • Gymnasiearbete (100 p)

Inblick i en kurs

I kursen Vård- och omsorgsarbete 1 ingår avsnittet ”Vård och omsorg i ett historiskt perspektiv”. Här har vi läst texter, arbetat med ord och begrepp, arbetat med studieuppgifter, reflekterat och diskuterat. Vi avslutade avsnittet med att titta på filmen Pelle Erövraren. Vi blandar teori med praktiska övningar. Vi har tränat att ta puls och blodtryck, övat och lärt ord som blodtrycksmanschett, stetoskop, palpera, systoliskt och diastoliskt. En rolig och bra träning. Kursdeltagarna trivs, är positiva och har ett stort engagemang. Utsikterna är goda för att de alla blir fantastiska undersköterskor i framtiden!

För mer information kontakta:

Ann-Christin Nilsson
E-post: ann-christin.nilsson@furuboda.se
Telefon: 0739-88 46 93

Skip to content