Mobile You

Tänk att…

…prova på ett yrke som du är intresserad av
…få erfarenhet av att arbeta och bo utomlands
…lära känna en ny kultur och möta nya människor
…du inte är ensam utan del av en grupp som åker
…det inte skulle kosta dig någonting

Utlandspraktik i Stuttgart hösten 2018!

Vill du utmana dig själv? Få ett miljöombyte? Få inblick i ett nytt yrke som kanske kan passa dig i framtiden? Och dessutom lära känna nya människor och ett nytt land

Är du även inskriven hos Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan och mellan 18-30 år så kan det vara din CHANS!

Mobile You-projektet är en del av Furuboda folkhögskolas verksamhet i Malmö. Tiden i Mobile You fördelas mellan förberedelsetid, praktikutbyte och återkoppling.

Kursstart hösten 2018 är 3 september 2018, och praktikperioden i Tyskland är under 5 veckor i oktober/november 2018.

Den 23 augusti kl 13:00 bjuder vi in till informationsmöte hos Furuboda folkhögskola där vi berättar mer om projektet och hur man kan anmäla sig!

Det kostar ingenting att delta i projektet. Projektet står för resa, försäkringar och uppehälle. Och du behåller din ersättning under hela perioden.
Prata med din handläggare om att komma med i gruppen!


Ladda ner infoblad här: Mobile you Stuttgart hösten 2018

Mer information

Anna-Katinka Neetzke Svensson
anna-katinka.n.svensson@furuboda.se
0739-41 46 25