SFI Malmö

Vi erbjuder utbildning i Svenska för invandrare (SFI). På SFI på Furuboda i Malmö bygger vi grundläggande kunskap om svenska språket och det svenska samhället.

Språkundervisningen sker främst genom klassrumsbaserade lektioner men även med hjälp av digitala verktyg och studiebesök utanför skolan. Utbildningen anpassas utifrån individens behov och kunskapsnivå.

Utbildningsupplägg

SFI-utbildningen är indelad i olika studievägar beroende på utbildningsbakgrund. Vi har studieväg 2 och 3. Kurs C och D är intensivstudier. Lektionerna är mellan klockan 9-12 eller 13-16. Efter avslutad kurs får du betyg.

Hur anmäler du dig till SFI?

För att anmäla dig till SFI ska du kontakta Vägledningscentrum på Föreningsgatan 7A i Malmö.

Kursfakta

Målgrupp

Folkbokförda personer över 16 år med uppehållstillstånd som inte kan svenska

Anmälan

Via Vägledningscentrum

Kurskontakt

Malaak Al-Shakerchi

E-post: malaak.al-shakerchi@furuboda.se
Tel: 073-941 46 36

Ladda ner

Infoblad SFI Malmö 2019 (pdf)