SMF Navigator Framtidslabbet

Vi har höga ambitioner med Navigator. Och vår erfarenhet är att det lönar sig att tro på människans inneboende förmåga, dolda potential och kapacitet att skapa positiva förändringar. Det är värderingar som Furuboda stått för sedan det grundades för över 50 år sedan. Oavsett vad som lett dig hit, kan du välja att från detta läge leda ditt liv i en ny riktning. Framtiden börjar inte i morgon. Den börjar NU!

En 13 veckors SMF-kurs som bara handlar om dig!

Efter avslutad kurs på Navigator Framtidslabbet ska du ha en klar bild av vad du vill. Vi hjälper dig att lyssna till dina drömmar, övervinna hinder, och att forma olika strategier för att nå dit du vill!

Vi erbjuder dig möjligheten att prova på att studera ämnen efter dina behov och önskemål. Du får möjlighet att gå bredvid Allmän kurs under en vecka. Våra pedagoger arbetar med dina mål i sikte!

Självförståelse är grunden för att utvecklas som människa, vilket leder till acceptans, mod, växande kommunikationsfärdigheter och bättre samspel med andra människor.

Studie- och yrkesvägledning sker både individuellt och i grupp, där du får hjälp att förstå din inlärningsstil och vilka eventuella studiealternativ som kan vara lämpliga just för dig.

Under tiden på Navigator Framtidslabbet ges du möjlighet att lära känna din arbetsmarknad, forma goda sökredskap och strategier som fungerar för dig.

Kursfakta

Längd

13 veckor

Målgrupp

Personer utan behörighet från gymnasium/grundskola

Anvisning och kursstart

Enligt överenskommelse med handläggare och kurskontakt

Kurskontakt

Petra Anderberg
E-post: petra.anderberg@furuboda.se
Tel: 073-941 46 80

Ladda ner

Infoblad SMF Navigator Framtidslabbet (pdf)

Skip to content